TolerantieToernooi

 

TolerantieToernooi

Draag je steentje bij aan dit sportieve anti-agressie voetbaltoernooi

Je draagt bij aan:

  • Minder geweld in de sport samen met verschillende culturen
  • Tolerantie in de sport
  • Plezier in sport zonder geweld
  • Agressiepreventie en diversiteit in de sport
  • Bewustwording en Respect
  • Een veilig sportklimaat

Door teams uit verschillende culturen en achtergronden worden sportieve, geweldloze voetbalwedstrijden gespeeld, op als onderdeel van het Midzomergrachtfestival in Utrecht.

U kunt meespelen en deze wedstrijd mogelijk maken door 5 Euro of meer te sponsoren.

Voetbaltoernooi voor de jeugd

12.5%
Momenteel 125 van 1000 euro gedoneerd om dit project te realiseren!

Op zondagmiddag 6 september 2015 organiseert Stichting Pro-Respect een 5-a-side voetbal toernooi in Utrecht, dit zogenaamde Tolerantie Toernooi is een onderdeel van het Midzomergracht Festival. Bij het Tolerantie Toernooi gaat het om FAIR PLAY & TOLERANTIE, Respect voor elkaar, plezier met voetbal en iedereen doet mee dat staat voorop! CustomRoadSign


Help dit project te realiseren door een donatie:

 

 

Stichting Pro-Respect organiseert een 5-a-side voetbal toernooi in Utrecht, dit zogenaamde TolerantieToernooi.

Bij dit toernooi gaat het om FAIR PLAY & TOLERANTIE, Respect voor elkaar,
plezier met voetbal en iedereen doet mee dat staat voorop!

 

Reglement

Artikel 1
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB, met uitzondering van de hieronder genoemde regels:

De belangrijkste spelregels van het Tolerantie Toernooi zijn:

– We spelen 5 tegen 5 inclusief keeper
– Een wedstrijd duurt twee keer 12 minuten en een minuut tussen beide helften om te wisselen
– Er mag doorlopend gewisseld worden
– Een team bestaat uit maximaal 8 deelnemers
– Lichamelijk contacten, zoals trekken, duwen en slidings zijn niet toegestaan
– De keeper brengt de bal rollend in het veld, bij een uitbal wordt de bal ingetrapt i.p.v. ingegooid
– Er mag niet worden gescoord van eigen helft, corners worden niet genomen, er geldt: 3 corners penalty
– Respecteer: teamgenoten, teambegeleiders en tegenstanders
– Respecteer: scheidsrechters, wedstrijdbegeleiders en vrijwilligers
– Daar waar het reglement niet in voorziet ligt de beoordeling bij de scheidsrechters/organisatie

Artikel 2
Beslissingen van scheidsrechters zijn bindend.

Artikel 3
De spe(e)l(st)ers dienen 16 jaar of ouder te zijn. Elk team dient voor aanvang van het toernooi een lijst met spelers in te leveren. Het is niet toegestaan in de loop van het toernooi nieuwe spe(e)l(st)ers te werven.

Artikel 4
Het eerstgenoemde team neemt de aftrap in de 1e helft. In de 2e helft het andere team.

Artikel 5
Een wedstrijd duurt 2 x 12 min. Na de 1e helft dient direct gewisseld te worden van speelhelft. Tussen de 2 helften in is geen rustpauze ingelast.

Artikel 6
Bij een gelijk aantal punten in de poule telt achtereenvolgens:
– het doelsaldo;
– het aantal gescoorde doelpunten vóór;
– het onderling resultaat.
Indien er voor de eerste 2 plaatsen in de poule daarna nog geen duidelijkheid is zullen er om en om penalty’s geschoten worden tot een beslissing is gevallen.
Indien er bij wedstrijden in de finalepoule, waarbij een beslissing moet vallen, gelijk wordt gespeeld, dienen direct na afloop van de wedstrijd door elk team om en om 3 penalty’s te worden geschoten. Indien daarna de stand nog gelijk is dient door elk team om en om een penalty te worden geschoten, door spelers die nog niet geschoten hebben, net zolang tot er een beslissing is gevallen.

Artikel 7

De teams dienen ervoor te zorgen, dat zij minimaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Bij niet tijdig aanwezig zijn kan de toernooicommissie besluiten de uitslag in een 5-0 nederlaag voor het niet op tijd verschenen team te veranderen.

Artikel 8
Als een speler uit het veld wordt gezonden is hij voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. De scheidsrechter kan eveneens gebruik maken van de 5 minuten strafregel.

Artikel 9
Stichting Pro-Respect en Midzomergracht Festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van eigendommen van deelnemers en/of toeschouwers.

Artikel 10
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Fair Play wordt beoordeeld met een cijfer 1 t/m 1o.

 

button