Doel

 

Stichting Pro-Respect houdt zich bezig met het bestrijden van racisme en discriminatie en het bevorderen van meer tolerantie, respect, normen en waarden in de sport, met de nadruk op het voetbal. Stichting Pro-Respect heeft tot doel om diverse groepen mensen binnen de sportwereld met elkaar te verbinden, waaronder supportersgroepen, clubs en spelers. Daarmee wil Stichting Pro-Respect bijdragen aan een duurzame, respectvolle en tolerante samenleving.

De traditionele aanpak van agressie en vandalisme is vanuit een soort automatische reactie
voornamelijk gericht op het verminderen van het probleem agressie en vandalisme. Het
ongewenste gedrag wordt ontmoedigd en/of bestraft. We houden ons met deze traditionele
aanpak vooral bezig met wat we niet willen. Telkens kiezen we weer voor deze traditionele
werkwijze en telkens weer leidt deze aanpak niet tot het gewenste resultaat.

Wij werken vanuit de visie dat het stimuleren van sportief en positief gedrag meer effect
heeft, dan het sanctioneren van onsportief- of niet gewenst gedrag. Met de Stichting Pro
Respect investeren wij juist in een aanpak dat is gebaseerd op positieve psychologie. De focus
ligt hierbij vooral op wat we wel willen bereiken, verbindingen tot stand brengen en vooral te
investeren in datgene dat goed is.

Stichting Pro Respect is voor:
• Meer sportiviteit, respect en plezier;
• Bevorderen positief clubimago;
• Vergroten algemeen veiligheidsgevoel;
• Toename sponsoren en businessclubleden;
• Toename vrijwilligers.
• Ontwikkelen van (innovatief) leiderschap in de sport
• Stimuleren van de maatschappelijke rol van sportverenigingen
• het tot stand brengen van meer lokale, regionale en landelijke verbindingen

4 Jaar geleden zijn we begonnen met een Hyves site met bijna 60.000 leden eind 2013 toen Hyves ophield te bestaan. Na het bezoek aan een wedstrijd in Liverpool waarbij de moeder van Ryan Babel werd uitgescholden door FC Utrecht aanhangers,wilde we met inzet van onze Hyves daar iets tegen doen en diverse mensen in onze omgeving zeiden het zelfde, zo is Stichting Pro-Respect geboren.

Pro-Respect is nog op zoek naar een penningmeester, daarnaast zoeken we ondersteuning van sympatisanten en andere belanghebbenden zoals spelers, clubbestuurders in amateur en prof voetbal en supporters clubs, men kan ons steunen met alle denkbare middelen, kennis en menskracht, voor contact gebruik onze contact pagina, Facebook, LinkedIn en Twitter.

“SCOOR SAMEN MET ONS VOOR MÉÉR RESPECT IN HET VOETBAL!!”

 

Graag denken wij mee met voetbalverenigingen op het gebied van respect, tolerantie en sportiviteit, dit doen we op verschillende manieren, zoals:

Sponsoren

Wilt u ons steunen? Dit kan op diverse manieren:

 • Sociaal kapitaal
 • Schenken van middelen
 • Kennis
 • Expertise
 • Website Sponsor
 • Shirt Sponsor voetbalteam
 • Folder sponsor
 • Banner sponsor (spandoek) bij voetbal wedstrijden.

Klik hier voor het  overzicht seizoen 2013-2014

 

Stichting Pro-Respect werkt samen met:

Wij geven voorlichting bij:

 • Voetbalverenigingen / Betaald Voetbal Organisaties
 • Scholen
 • Jongerencentra
 • Supportverenigingen
 • Festivals / markten
 • LHBT werkgroepen